Make your own free website on Tripod.com

 

           
            อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทพบ เอื้องพลายงาม เอื้องพลายชมพู เอื้องตาเหิน สร้อยระย้า เอื้องแฝง เอื้องคำ เอื้องสายวิสูตร เอื้องผึ้ง ฟ้ามุ่ย ฟ้ามุ่ยน้อย ทับทิมสยาม พัดนางชี รองเท้านารีดอยตุง ฯลฯ

            อุทยานแห่งชาติแม่ปิง พบ บุษราคัม สิงโตงาม เป็นต้น

            อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พบ เหลืองพิศมร นางอั้วน้อย สิงโตช้อนทอง สิงโตรวงทอง เอื้องสายพระอินทร์ ฯลฯ

            อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พบ กระเจี้ยง เหลืองพิศมร เอื้องคำหิน ม้าวิ่ง ฯลฯ

            อุทยานแห่งชาติภูกระดึง พบ แผ่นดินเย็น บัวสันโดษ ลิ้นมังกร นางตายตัวผู้ ม้าวิ่ง ยี่โถปีนัง เอื้องแซะภูกระดึง ฯลฯ

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง พบ กะเรกะร่อนสำเภางาม รองเท้านารีสุขะกุล สิงโตรวงทอง สิงโตนิพนธ์ ม้าวิ่ง เอื้องคำดอกสร้อย ฯลฯ

            อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบ ตากาฉ่อ ข้าวตอกฤๅษี ซ่อนแอบ กล้วยส้มสยาม เอื้องเบี้ยไม้ใบขน เอื้องมัน เป็นต้น สถานที่แห่งนี้นับว่าพบกล้วยไม้มากที่สุดในประเทศไทย และอาจจะมีมากที่สุดในโลก

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว พบ เอื้องน้ำต้น ลิ้นมังกร นางตายน้อย นางอั้วน้อย คูลู นางอั้วแก้มช้ำ อั้วถิ่นไทย เอื้องสีตอง เหลืองพิศมร บานดึก ว่านจุก ฯลฯ

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว พบ ว่านน้ำทอง พลูช้าง ฯลฯ

            อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ พบ อั้วนวลจันทร์ ช้างงาเดียว ฯลฯ

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร พบ รองเท้านารีเมืองกาญจน์ รองเท้านารีเหลืองกาญจน์ เป็นต้น

            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา พบ เอื้องเถาวัลย์ไม้ เอื้องนิ่มถิ่นใต้ เอื้องลิลา

            น้ำตกวะภูแก้ว และพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พบ เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด ช้างผสมโขลง หมูกลิ้ง เสือโคร่ง กะเรกะร่อน เอื้องลิ้นดำ สิงโตทอง นางตายน้อย ว่านจูงนาง เอื้องม้าลาย เอื้องพวงพลอย พญาไร้ใบเผือก เอื้องช่อม่วง เขากวางอ่อน เอื้องหนวดพราหมณ์ เอื้องสายสุคนธ์ เขาแกะ เข็มขาว ช้างกระ ว่านจูงนางหลง ฯลฯ