Make your own free website on Tripod.com

   องค์ประกอบที่สำคัญในการเลี้ยงดูกล้วยไม้ไทย    มี 5 อย่างได้แก่

          1. สถานที่ปลูกควรมีแสงประมาณ 50 - 60 เปอรืเซ็นต์ ไม่ควรให้โคนถูกแสงแดด โดยตรง จะทำให้ใบและรากไหม้ได้ ใช้วัสดุปลูกที่ช่วยระบายน้ำ และอากาศได้ดี อุ้มน้ำไดดี แต่ไม่แฉะ และปลอดโรค เช่น ถ่าน อิฐทุบ กาบมะพร้าว เป็นต้น ไม่ควรปลูก กลับดิน โดย ตรง เพราะจะทำให้กล้วยไม้ตายได้ ยกเว้น กลุ่มกล้วยไม้ดิน

          2. ภาชนะปลูกที่ดี คือ กระเช้าไม้สัก หรือ กระถางดินเผา เพราะผิวกระถางมีความ พรุน อากาศและน้ำผ่านเข้า - ออกได้ และเก็บความชื้นได้ดี รากจะเจริญเติบโตได้ดี และมี การเลือกภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมกับต้น

          3. การรดน้ำ เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดควรรดน้ำวันละครั้งคือ ช่วงเช้า ใช้น้ำที่ สะอาดใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน และไม่มีสารพิษ น้ำที่ใช้ได้ดีได้แก่ น้ำฝน ในบริเวณที่ไม่ มีโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ใกล้เคียง ,น้ำประปา ,ส่วนน้ำบาดาลไม่ดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำบาดาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นั้น ใช้รดน้ำกล้วยไม้ไม่ได้

          4. ปุ๋ย ควรให้ปุ๋แก่ต้นบ้าง โดยใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ หรือจะใช้ปุ๋ยละลายช้า  สูตร 20 - 20 - 20 แทนหรือเสริมก็ได้ หากเป็นกล้วยไม้ขนาดเล็ก ควรใช้ปุ๋ยที่มีสูตรตัวหน้าสูง (N) ไนโตรเจนสุงกว่าธาตุอื่น ๆ

          5. ส่วนการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารีมีข้อควรระวังพิเศษ คือ กล้วยไม้รองเท้านารีมักอ่อนแอต่อแรงกระแทกของเม็ดฝน โรงเรือนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงเรือนต้องมีการถ่ายเทอากาศดี มีแสงแดดผ่านเพียง 30 - 40 % และอุณหภูมิภายใน โรงเรือนต้องต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

 

ข้อควรระวังในการปลูกกล้วยไม้ไทย

           ข้อควรระวังในการปลูกกล้วยไม้ไทย มีดังนี้

     - ควรรดน้ำให้กล้วยไม้อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่าให้แฉะเกินไป

     - การให้ปุ๋ยควรให้ในช่วงเช้าก่อน 10:00 น.

     - การขยายพันธุ์ ควรทำในช่วงปลายฤดูร้องไม่ควรทำในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากเป็นช่วง ที่กล้วยไม้มีการเจริญเติบโตช้า กว่าฤดูอื่น

     - อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับขั้นตอนการขยายพันธุ์ ต่าง ๆ อุปกรณ์ต้องสะอาดมีการฆ่าเชื้อ โรค ก่อนมาใช้ โดยใช้ แอลกอร์ฮอร์ หรือรนด้วยไฟ หรือตากแดด ก็ได้

     - หมั่นดูแลรักษาความสะอาด เก็บใบและดอกที่เหยี่ยวแห่งหรือเป็นโรคทิ้งทำลายเสีย เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการระบาดของโรคต่าง ๆ

     - กล้วยไม้บางชนิดมีความอ่อนแอต่อโรค และสภาพสิ่งแวดล้อม ของบางพื้นที่ แม้ท่านจะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม และมีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติ ได้มากแค่ไหน กล้วยไม้นั้นก็คงจะเติบโตได้ไม่ดีเท่าป่าที่เคยอาศัยอยู่

     - การซื้อกล้วยไม้ หรือครอบครอง ที่ชาวบ้านเก็บจากป่ามาจำหน่ายเป็นการทำผิด กฎหมาย และทำลายทรัพยากรธรรมชาติของอนุชนรุ่นหลัง จึงควรเลือกซื้อกล้วยไม้ป่าจาก สวนที่มีใบอนุญาติ ขยายพันธุ์เทียมเท่านั้น